Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

Filter: Beeldenx
beacon
3 zoekresultaten
gesorteerd op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-010 H. Hartbeeld door Hein Koreman
Toelichting:
Op 8 december 1954 vierde de congregatie van de Missionarissen van het H. Hart het 100-jarig bestaan. Bij gelegenheid van dit eeuwfeest werd een prijsvraag uitgeschreven "tot het verkrijgen voor een artistiek waardevol Heilig Hartbeeld". De eerste prijs werd in 1955 toegekend aan het beeld van Hein Koreman uit Breda, de tweede prijs aan een beeld van A. Teeuwisse uit Amsterdam. Het doel van de prijsvraag zoals hierboven omschreven kwam voort uit de wens "een einde te maken aan versleten conventie en slechten smaak in de weergave van dat religieuze motief [=het H. Hart]". Er bestonden zes bronzen exemplaren van het winnende ontwerp, die volgens de vervaardiger 'her en der' geplaatst werden in kerken en kloosters
Achtergronden:
Eén exemplaar is anno 2020 nog altijd in bezit van de Missionarissen van het H. Hart. Een replica van het originele beeld is aanwezig bij het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Datering:
[1955]
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Vervaardiger:
Hein Koreman (1921-2012)
Materiaal/techniek:
Afgietsel van gips, voorzien van een laag brons
Breedte in cm:
32 (incl. handen)
Hoogte in cm:
42
Documentatie:
‘Jury-rapport’ en ‘Het bekroonde Heilig Hartbeeldje’ in: "Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart", 60 (1955), nr. 6 (juni) pp. 88-89; Lisette Almering-Strik, ‘Vrijheid in gebondenheid’, op website Artway (www.artway.eu) d.d. 02-11-2017; Archief Missionarissen van het H. Hart (AR-P027), inv. nr. 51: 'Verslagen van proviniciale raadsvergaderingen, 1958-1967, i.v.m. meningsverschillen over de betaling aan Hein Koreman'. Zie met name verslag van Provinciale Raad, 6 augustus 1961. Het aldaar vermelde ‘Rapport Jacobs H. Hartdevotie’ kon niet worden teruggevonden; Ans Toelen, "Geloof in gips. Massaproductie van religieuze voorstellingen", Doctoraalscriptie KU Nijmegen, 1992 [aanwezig in het Katholiek Documentatiecentrum (KDC) Nijmegen, scriptiecollectie]; Th. van Velzen, ‘De H. Hart-voorstelling’, in: "het Gildeboek", 36 (1954), pp. 49-54 en pp. 96-97; John B. Knipping OFM, ‘Het symbolisch karakter van Christus’ hart’, in: het Gildeboek", 36(1954), pp. 84-95; Reclamefoldertje, uitgegeven door de Utrechtse R.K. kunsthandel en uitgeverij de Wed. J.R. van Rossum [aanwezig in RKD, Documentatie]; Documentatiemap voorwerpencollectie ENK
Digitale bestanden:
De scan is vanwege wettelijke beperkingen nog niet openbaar.
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-001 H. Hartbeeld
Toelichting:
Voorbeeld van een beeld dat in de jaren '40 en '50 van de 20e eeuw in veel katholieke gebouwen en huisgezinnen stond. Natuurlijk trof men het beeld ook aan in de kloosters en kamers van de leden van de congregatie
Datering:
1942
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Vervaardiger:
Frans Balendonk
Plaats vervaardiging:
Haarlem
Materiaal/techniek:
Polychroom
Hoogte in cm:
33
Opmerkingen:
Dit beeld is veel gebruikt voor publicaties
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 3
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-002 Beeld van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart
Toelichting:
De devotie van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart begon vanuit de Congregatie van de Missionarissen van het H. Hart op instigatie van de stichter, Jules Chevalier (1824-1907). Oorspronkelijke voorstelling van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart: Maria, staande, met haar voet de helse slang vertrappend, de handen uitgestrekt naar de gelovigen om hen uit te nodigen zich tot haar te wenden om de verlangde gunsten te verkrijgen van het Hart van haar Zoon. Voor haar staat het Kind Jezus, op de leeftijd van 12 jaar. Jezus verwijst met zijn ene hand naar zijn Hart en met de andere naar zijn moeder om aan te geven dat wij ons tot haar moeten wenden voor het verkrijgen van de genaden waarvan zijn Hart de bron is
Achtergronden:
Jules Chevalier was tijdens zijn opleiding aan het grootseminarie van Bourges gegrepen door een missie-ideaal. De stad Issoudun, waar Chevalier tot kapelaan werd benoemd, wordt het vertrekpunt voor de bekering van de wereld. De Heilig Hartdevotie en Mariaverering moesten godsvrucht bevorderen en werden ingezet tegen de heersende anti-kerkelijke gevoelens in het Frankrijk na de Franse revolutie
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Keramiek, geglazuurd
Hoogte in cm:
30
Opmerkingen:
Dit wordt ook beeld type 1 genoemd, voor het eerst ontworpen in 1861. Later ontstaat een tweede officiële afbeelding, type 2
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 4
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden