Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

Als u op een afbeelding klikt, vind u meer informatie over het voorwerp. U kunt zoeken door: 

 

  • Het intypen van een woord in het zoekveld. U vindt dan resultaten als het woord letterlijk in de catalogus voorkomt.
  • Met behulp van de selectiefilters die onder het zoekveld staan (kloosterorganisatie, trefwoord).

 

Handig om te weten: als u beschrijvingen wilt zien in plaats van afbeeldingen, klik dan bij 'weergave' op: Tabelweergave. 

 

beacon
178 zoekresultaten
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 9
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0095 Schilderij van de marteling van Sebastianus
Toelichting:
Centraal de heilige, gekleed in een lendendoek, opkijkend naar een Romeinse soldaat te paard. Een beul met half ontbloot lichaam aan zijn rechterzijde is bezig met het vastbinden van de martelaar. Links van Sebastiaan een geharnaste man die zijn linkerhand op diens linkerschouder heeft gelegd. Geheel links een negerknaap met pijl en boog. Achter de Romeinse soldaat te paard een rode vlag met "S.P.Q.R". Rechts van deze vlag is het hoofd van een soldaat te paard zichtbaar. Ter hoogte van de lendendoek een doorkijk. Op de voorgrond een bundel pijlen.
Zwart gelakte lijst met goudkleurige binnenrand
Datering:
1650-1700
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Kopie naar Anthony van Dyck
Materiaal/techniek:
Olieverf op linnen
Lengte in cm:
231
Breedte in cm:
188
Opmerkingen:
Kopie van een werk van Anthony van Dyck (olieverf op doek, 229 x 159 cm) uit 1616/1617 dat zich bevindt in de Alte Pinakothek te München. Een eerste versie ervan is in het bezit van museum Het Louvre te Parijs. Replica's met kleine varianten bevinden zich in de National Gallery of Scotland te Edinburgh en in Warwick Castle.
Anthonie van Dyck (Antwerpen 1599 - Londen 1641), leerling en later medewerker van P.P. Rubens. Behalve in Vlaanderen werkte hij in de Noordelijke Nederlanden, Italië, Frankrijk en Engeland. Bij de Engelse koningen Jacob I en Karel I stond hij in groot aanzien.
Hermans oppert de mogelijkheid dat het werk misschien is vervaardigd door Abraham Janssen, een navolger van Rubens
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 95; C.R. Hermans, “Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis”, Deel I-III (Silvae-ducis 1858), I (2), p. 204, nr. 28; Erik Larsen, "Anton van Dyck I, Werkverzeichnis" (Die groszen Meister der Malerei), Frankfurt am Main, Berlin, Wien 1980, p.40, nr. 118
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0091 Schilderij van de kruisiging van Christus
Toelichting:
Christus met naar links gebogen hoofd, de rechter- over de linkervoet genageld. De lendendoek hangt aan weerszijden wapperend af. IINRI-bordje. Links Maria met gevouwen handen, opkijkend naar haar Zoon. Rechts Johannes, ongeschoeid, eveneens met gevouwen handen en de blik gericht op Christus. Linksachter het kruis een schedel. Links van Johannes een weg leidend naar de stad Jeruzalem. Lichtende horizon. Bovenhelft van het doek zeer donker. Zwart gelakte lijst met goudkleurige binnenrand
Datering:
1600-1625
Deelcollectie:
Kruisheren
Plaats vervaardiging:
Zuidelijke Nederlanden kopie (?)
Materiaal/techniek:
Olieverf op linnen
Lengte in cm:
105
Breedte in cm:
76,8
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 91; C.R. Hermans, “Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis”, Deel I-III (Silvae-ducis 1858), I (2) 1858, p. 204, nr. 30 (Uit de school van Anthony van Dyck); L.P.M.J. Heere, “600 jaar Sint Agatha”, tentoonstellingscatalogus Sint Agatha 1971, Gemeentehuis Cuyk (Sint Agatha 1971), cat. nr. 70 (XVB); “Mysterium Crucis. De betekenis van het kruis in het christendom”, tentoonstellingscatalogus Ter Apel 1993, Museum Klooster Ter Apel (Winschoten z.j.) (1993), p. 50, cat. nr. 7 (met afb.), (Vlaams meester onder Italiaanse invloed, ca.1525)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0077 Schilderij van de kruisafname
Toelichting:
Christus wordt van het kruis genomen, ondersteund door enige figuren, waaronder Johannes. Op de voorgrond geknield Maria Magdalena. Links Maria, staande, de linkerhand naar Christus uitgestrekt
Datering:
1612-1630
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Kopie naar Rubens
Plaats vervaardiging:
Antwerpen
Materiaal/techniek:
Olieverf op paneel
Lengte in cm:
120
Breedte in cm:
85
Opmerkingen:
Kopie van de bekende kruisafneming van Peter Paul Rubens (1577-1640), die zich bevindt in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen. Ze vormt het middenpaneel (420 x 310 cm) van een drieluik, dat in opdracht van het kloveniersgilde ten behoeve van het gildealtaar werd vervaardigd in 1612 (middenpaneel), resp. 1614 (zijluiken).
Op de achterkant is het paneel voorzien van merktekens: twee met de duimen naar elkaar gewende handjes (= Antwerpen), een soort roset (= stempel van het Sint Lucasgilde ?) en een onduidelijk teken (een stad met drie torens ?).
Hermans vermeldt het paneel niet in zijn uit 1858 daterende werk
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 77; Restauratieverslag 2006
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0098 Schilderij van de gekruisigde Christus
Toelichting:
Gekruisigde Christus met naar rechts opgericht hoofd, opwaartse blik en geopende mond. De rechtervoet half voor de linkervoet geplaatst, beide voeten genageld; de armen hoog boven het hoofd gestrekt. De lendendoek is op de rechterheup opgeknoopt en hangt daar af. Kruistekst "IESUS / NAZARENUS / REX / IUDAEORUM". Linksboven een driekwart verduisterde zon. De voorstelling is geplaatst in een landschap, op de horizon een gezicht op de stad Jeruzalem.
Zwart gelakte lijst met goudkleurige binnenrand
Datering:
1700-1750
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Geïnspireerd op het werk van P.P. Rubens en A. van Dyck
Materiaal/techniek:
Olieverf op linnen
Lengte in cm:
194
Breedte in cm:
133
Opmerkingen:
Misschien is dit het schilderij dat als altaarstuk heeft gefungeerd in het barokke hoofdaltaar, zoals te zien op een tekening van J. van Boldrik (Cat.tent. Uden 1987, p.127, afb.128a). Het schilderij, dat kapot op zolder stond, werd eind augustus 1956 door magister-generaal W. van Hees overgebracht naar het destijds te Amersfoort gevestigde generalaat; op 5 november 1984 kwam het terug in St. Agatha (dossier Elsen)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 98
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
Pagina: 9