Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

beacon
17 zoekresultaten
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Le0116 Pentekening, portret van magister-generaal L. Graus osc
Toelichting:
Een goed getekend en gelijkend portret van L. Graus osc. Op zijn schoudermantel draagt hij het bisschopskruis.
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Papier, inkt
Lengte in cm:
66
Breedte in cm:
51,5
Documentatie:
Literatuur: M.M. van Zanten, "Inventarislijst Kruisherenklooster Leuven, Convent van de H. Augustinus" (St. Agatha 2005)
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Am0053 Ingekleurde pentekening van een wapen
Toelichting:
Wapen van magister-generaal Henricus van den Wijmelenberg: opgaande zon boven zee, waarboven het Kruisherenkruis. Gedekt met mijter en kromstaf, waarboven een hoed met tweemaal zes kwasten. Aan de onderzijde een aan een stok opgehangen tekstbanderol met het devies "IGNEUS HINC VIGOR"
Datering:
1850-1875
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Tekening op bruin papier
Lengte in cm:
13,4
Breedte in cm:
13,4
Opmerkingen:
Henricus van den Wijmelenberg werd geboren te Uden op 21 november 1800 en priester gewijd te Mechelen op 20 december 1823. Van 1826 tot 1840 was hij conrector van de Latijnse School te Gemert. Op 28 augustus van laatst genoemd jaar trad hij in bij de uit nog slechts drie leden bestaande orde der Kruisheren te Uden, waar hij op 8 december werd geprofest. Een jaar later, op 23 december, werd hij gekozen tot commissaris-generaal van de orde en op het generaal kapittel, gehouden te Sint Agatha van 24 tot 27 april 1853, tot magister-generaal. Hij overleed te Sint Agatha op 25 maart 1881. Hij wordt beschouwd als de tweede stichter van de orde, aangezien hij deze opnieuw tot leven bracht, toen ze rond 1840 met uitsterven werd bedreigd.
In het klooster van St. Agatha bevindt zich een geschilderd portret van Van den Wijmelenberg. Het klooster te Uden is in het bezit van twee portretten van hem, het ene geschilderd op jongere, het andere op latere leeftijd
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Amersfoort", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 53; J. Scheerder o.s.c., Henricus van den Wijmelenberg: een religieus emancipator in Oost-Brabant 1800-1881. De nieuwe lente in de orde van het H. Kruis, Tilburg 1976, ongepagineerde bladzijde tegenover p. 116
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Am0052 Ingekleurde pentekening, wapen van magister-generaal Dubois
Toelichting:
Wapen van magister-generaal Jacobus Dubois: in ovaal cartouche drie bomen met elkaar rakende wortels. Wapen gedekt met mijter en kromstaf, waarboven een hoed met aan weerszijden zes kwasten. Aan de onderzijde een tekstbanderol met het devies "CANDIDE", dat daaronder vervolgd wordt met "crescite in gratia". Aan de bovenzijde van het cartouche een schelpmotief. Rond het geheel een decoratieve rand met aanduiding van edelstenen
Datering:
1775-1796 (voor 1796)
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Ingekleurde pentekening op bruin papier
Lengte in cm:
13,4
Breedte in cm:
13
Opmerkingen:
Het devies van Dubois luidt niet altijd eender. In een uit twee jaarafleveringen van 'Clairlieu' bestaande studie van Fontaine over deze magister-generaal is een tekening van het wapen opgenomen. Als devies geldt hier "CRESCENS CANDIDE IN GRATIA". In de westelijke pandgang van het klooster te Sint Agatha is een geschilderd glas-in-loodraam met het wapen van Dubois waaronder de lijfspreuk "CANDIDE CRESCENS IN GRATIA", identiek dus aan die, welke Fontaine weergeeft, met uitzondering van de volgorde.
Jacobus Gisbertus Joseph Dubois, geboren te Luik 19 december 1730, werd op 17 februari 1778 gekozen als tweeëndertigste magister-generaal en bleef dit tot aan zijn dood op 21 december 1796. Hij bekleedde als laatste deze funktie vóór de Franse Revolutie. Onder zijn bestuur werden alle Kruisherenkloosters in Frankrijk en België door de staat geconfisceerd en opgeheven. Na zijn dood ondergingen ook alle kloosters in Duitsland dit lot. De kloosters te Uden en St. Agatha echter bleven gespaard. In 1853 werd Henricus van den Wijmelenberg weer als eerste na Dubois gekozen tot magister-generaal.
In de kloosters te St. Agatha en Uden bevinden zich geschilderde portretten van Dubois
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Amersfoort", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 52; Emile Fontaine, O.S.Cr., 'Mgr. Jacques Dubois' in Clairlieu 4-5 (1946-1947) ongepagineerde bladzijde vóór Hoofdstuk 1 ; Hermans 1858, Deel I, p. 158-159 (J.G.J. Dubois)
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1496 Plattegrond parochie St. Agatha met aanduiding van het klooster
Toelichting:
Op de tekening zijn twee afdrukken van het zegelstempel van het klooster in lak afgedrukt
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Papier, inkt
Lengte in cm:
60
Breedte in cm:
50
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
Pagina: 1