Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Rilland-Bath, Hoofdweg 60

-

beacon
1 records
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Rilland-Bath, Hoofdweg 60
Orde of congregatie:
Kapucijnen (P023)
Patroonheilige:
Sint Joseph
Straat:
Hoofdweg 60
Postcode:
4411 NA
Plaatsnaam:
Rilland-Bath
Provincie:
Zeeland
Bisdom:
Breda
Stichting/eerste vermelding:
1904
Opheffing/laatste vermelding:
1966
Activiteiten:
Parochiepastoraat
Geschiedenis:
Begin twintigste eeuw besloten de minderboeders kapucijnen zich te vestigen op Zuid-Beveland. De bisschop van Haarlem verzette zich daar niet tegen. Wel stelde hij als eis dat bij het daar te bouwen klooster een soort ‘refugium’ zou komen. Daar konden dan priesters uit het bisdom Haarlem, die om disciplinaire redenen buiten bediening waren gesteld, op kosten van het bisdom enkele maanden verblijven. In Rilland, een dorp behorend tot de tegenwoordige gemeente Reimerswaal, verrees aan de Hoofdweg het klooster van de kapucijnen, dat in 1904 in gebruik genomen werd. Wat later kwam de bij het klooster behorende kerk gereed, die de status kreeg van rectorale hulpkerk van de parochie Onze Lieve Vrouwe Onbevlekte Ontvangenis in Hansweert. De kerk werd evenals het klooster toegewijd aan Sint Joseph. In 1927 werd het bij klooster gebouwde, hierboven bedoelde “refugium” , in gebruik genomen. Tijdens de watersnoodramp van februari 1953 liepen klooster en kerk zware schade op, die echter voortvarend hersteld werd. In 1966 werd het klooster opgeheven. Het was al een jaar eerder verkocht samen met de kerk, die echter in gebruik bleef tot 1969, toen het rectoraat Rilland-Bath met de parochie Onze Lieve Vrouwe Onbevlekte Ontvangenis in Hansweert en met de Sint Annaparochie in Yerseke opging in de nieuwe parochie Oost-Zuid-Beveland. Onderhavig klooster en kerk zijn thans in gebruik voor de huisvesting van arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Met de opbrengst van de verkoop van voormelde kloosterkerk werd aan de Hontestraat in Rilland een nieuwe, kleinere kerk gebouwd, die in 1970 in gebruik genomen werd. Deze ook weer aan Sint Joseph toegewijde kerk werd in 2015 vanwege een ernstig verzakkende vloer aan de eredienst onttrokken
Gebruikte literatuur:
J. Jacobs, “In de schaduw van Franciscus. De Nederlandse Minderbroeders-Kapucijnen” (Nijmegen 2016), p. 97-99/110/139; Jan van ’t Hul, ‘Portugezen in het klooster van Rilland’ in “Reformatorisch Dagblad“ van 23-22-2012, zie ook: Website Digibron, https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,20121122:newsml_6259ee180ada4c103d302f340fe6e05f (11-07-2021); R. Stenvert, S. van Ginkel-Meester, E. Stades-Vischer, Ch. Kolman en P. van Cruyningen, “Monumenten in Nederland. Zeeland” (Zwolle 2003), zie ook: https://www.dbnl.org/tekst/sten009monu09_01/sten009monu09_01_0081.php (11-07-2021), p. 211
Gebruikte websites:
Website Reliwiki, de Nederlandse database over religieuze gebouwen, https://reliwiki.nl/index.php/Rilland-Bath,_Hoofdweg_60_-_Jozef_(1903_-_1966) (11-07-2021); Website Reliwiki, de Nederlandse database over religieuze gebouwen, https://www.reliwiki.nl/index.php/Rilland-Bath,_Hontestraat_6_-_Jozef_(1970_-_2014) (11-07-2021); Website Staats Pareltjes, https://www.staatspareltjes.nl/index.php/zeeland-van-axel-tot-zijpe/34-gemeente-reimerswaal/93-het-paradijs-ligt-onder-rilland-en-bath (11-07-2021); Website Orgels in Zeeland, http://www.orgelsinzeeland.nl/navigatie_plaats_rilland_capucijnerklooster.htm (11-07-2021); Website Orgels in Zeeland, http://www.orgelsinzeeland.nl/navigatie_plaats_rilland_josephkerk.htm (11-07-2021)
ENK Monasticon nummer:
MON-P023-018
Organisatietrefwoorden: