Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Amsterdam, Lijnbaansgracht 48

-

beacon
1 records
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Amsterdam, Lijnbaansgracht 48
Orde of congregatie:
Kapucijnen (P023)
Naam van het klooster:
St. Antonius van Padua
Straat:
Lijnbaansgracht 48
Postcode:
1015 GR
Plaatsnaam:
Amsterdam
Provincie:
Noord-Holland
Bisdom:
Haarlem
Stichting/eerste vermelding:
1912
Opheffing/laatste vermelding:
2004
Activiteiten:
Parochiepastoraat
Geschiedenis:
Op verzoek van de deken van Amsterdam en van de pastoor van de Amsterdamse parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, beter bekend als ‘De Posthoorn’ in de Haarlemmerstraat, besloten de kapucijnen in 1910 zich in de Jordaan te vestigen. In deze, in het centrum van Amsterdam gelegen wijk, waar toen grote armoede heerste, had het merendeel van de katholieken die daar woonden zich van de kerk afgekeerd. De hoop was er op gevestigd, dat juist de kapucijnen dit ten goede zouden kunnen keren. Na toestemming van de bisschop van Haarlem werd overgegaan tot de aankoop op de hoek Lijnbaansgracht/Tichelstraat van een stuk bebouwde grond. Voor de bouw ten behoeve van de kapucijnen van een klooster en kerk op deze grond, moesten vijftien deels leegstaande panden worden afgebroken. De in 1911 begonnen bouw van zowel het klooster als de kerk kwam een jaar later gereed. De kerk werd toen door de bisschop van Haarlem geconsacreerd. Enkele weken later volgde de canonieke oprichting van het klooster. Tot 1951 fungeerde de aan Sint Antonius van Padua toegewijde kerk, die in de volksmond Tichelkerk genoemd werd, als rectorale hulpkerk van de Posthoornparochie. In 1951 werd onderhavig rectoraat, dat de noordelijke Jordaan en een deel van Oud-West omvatte, tot zelfstandige parochie verheven en bleef dit tot 1970. De Tichelkerk ging toen weer als kloosterkerk dienst doen. In 2004 werd de Tichelkerk aan de eredienst onttrokken. Ook werd toen het klooster gesloten. Kerk en klooster werden in 2005 verkocht aan de Russisch-orthodoxe parochie Nikolaas van Myra, die deze gebouwen in 2006 in gebruik nam
Gebruikte literatuur:
J. Jacobs, “In de schaduw van Franciscus. De Nederlandse Minderbroeders-Kapucijnen” (Nijmegen 2016), p. 102-105
Gebruikte websites:
Website Reliwiki, de Nederlandse database over religieuze gebouwen, https://reliwiki.nl/index.php/Amsterdam,_Lijnbaansgracht_48_-_Tichelkerk (16-06-2021); Website 020apps-Appa over Amsterdam, https://020apps.nl/kaart/1850-1940/Tichelstraat/Tichelkerk (16-06-2021); Website Stichting Katholiek Erfgoed, http://www.stichtingkatholiekerfgoed.nl/wp-content/uploads/2013/09/KATHOLIEK-AMSTERDAM-1900-1960.pdf (16-06-2021); Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/H._Nicolaas_van_Myrakerk_(Amsterdam) (16-06-2021)
ENK Monasticon nummer:
MON-P023-001
Organisatietrefwoorden: