Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Udenhout-Biezenmortel, Capucijnenstraat 44

Kloosters in Nederland

beacon
1 records
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Udenhout-Biezenmortel, Capucijnenstraat 44
Datering:
1921 - 1967
Orde of congregatie:
Kapucijnen
Straat:
Capucijnenstraat 44
Postcode:
5074 PJ
Plaatsnaam:
Udenhout-Biezenmortel
Provincie:
Noord-Brabant
Bisdom:
's-Hertogenbosch
Stichting/eerste vermelding:
1921
Opheffing/laatste vermelding:
1967
Activiteiten:
Philosophicum; theologicum; noviciaat; parochiepastoraat
Geschiedenis:
Voor het vestigen van een klooster bood weldoener Willem van Iersel in 1918 aan de kapucijnen een boerderij met 25 hectaren grond in Helvoirt aan. Met deze vestiging ging de bisschop van ’s-Hertogenbosch alleen akkoord, indien de kapucijnen ook zielzorgactiviteiten zouden gaan ontplooien vanuit het dan te bouwen klooster. Daaraan bestond in Helvoirt geen behoefte. Echter wel in Biezenmortel, een dorp behorend tot de tegenwoordige gemeente Tilburg. In 1919 besloten de kapucijnen het aanbod van Willem van Iersel toch maar van de hand te wijzen en tot het in Biezenmortel vestigen van een klooster over te gaan. Onder aanvoering van de burgemeester wist de bevolking van Biezenmortel aan de Dreef, de tegenwoordige Capucijnenstraat, door schenking, ruil en verkoop een aaneengesloten stuk grond met een oppervlakte van zes hectaren te verwerven. Daar werd in 1919 begonnen met de bouw van het klooster en de kerk. In 1921 betrokken de kapucijnen het nieuw gebouwde, aan de Heilige Bonaventura toegewijde klooster, waarvan vlak daarna de canonieke oprichting volgde. Het klooster fungeerden als studieklooster voor de hogere studies en als noviciaatsklooster voor de broeders. De eveneens in 1921 gereed gekomen kloosterkerk werd aan Sint Joseph toegewijd en fungeerde als rectorale hulpkerk van de Udenhoutse Sint Lambertusparochie. In 1966 verkochten de kapucijnen het klooster aan de Franciscanessen van Etten. De studenten, die er toen nog gehuisvest waren, verhuisden naar het kapucijnenklooster aan de Korvelseweg in Tilburg. De zusters richtten het tot “Beukenhof” omgedoopte klooster in als bejaarden- en bezinningshuis voor de eigen leden. In 1994 verkochten ze het klooster aan de Holding Beukenhof Biezenmortel BV, die het als groepsaccommodatie ging exploiteren. De in 1967/1968 grondig verbouwde kloosterkerk, die in 1981 de status van parochiekerk kreeg, werd in 2019 aan de eredienst onttrokken en werd vervolgens ten behoeve van voornoemde groepsaccommodatie in gebruik genomen
Gebruikte literatuur:
J. Jacobs, “In de schaduw van Franciscus. De Nederlandse Minderbroeders-Kapucijnen” (Nijmegen 2016), p. 107-109/118/119/140: J. Smits, “Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant” (Alphen aan de Maas 2010), p. 238-240
Gebruikte websites:
Website Wiki Midden-Brabant, https://wikimiddenbrabant.nl/Kapucijnenklooster_Biezenmortel (15-07-2021); Website Johannes XXIII Parochie, https://johannesxxiiiparochie.nl/st-joseph/ (16-07-2021); Website Brabants Kloosterleven, https://brabantskloosterleven.nl/locations/beukenhof/ (16-07-2021), Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Biezenmortel (15-07-2021)
ENK Monasticon nummer:
MON-P023-025