Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Velp, Basilius van Bruggelaan 4

-

records
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
1 records
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Velp, Basilius van Bruggelaan 4
Orde of congregatie:
Kapucijnen (P023)
Naam van het klooster:
Emmaus
Straat:
Basilius van Bruggelaan 4
Postcode:
5363 VA
Plaatsnaam:
Velp
Provincie:
Noord-Brabant
Bisdom:
's-Hertogenbosch
Stichting/eerste vermelding:
1644
Opheffing/laatste vermelding:
2018
Geschiedenis:
Toen ‘s-Hertogenbosch in 1629 door Staatse troepen ingenomen werd, nam Basilius van Brugge, de laatste gardiaan van het Bossche kapucijnenklooster, de wijk naar het Land van Ravenstein, waar vrijheid van godsdienst heerste doordat het niet onder de Staten-Generaal van de Republiek viel zoals het nabij gelegen Grave, waar uitoefening door de katholieken van hun godsdienst verboden was. Basilius van Brugge richtte zich met name op de zielzorg van deze katholieken, waarvan enkele in 1644 in het nabije, juist nog in het Land van Ravenstein gelegen dorp Velp een huis kochten dat “Emmaus” heette. Hier vestigde Basilius van Brugge zich met nog enkele andere kapucijnen. Dit in 1660 uitgebreid huis werd in 1662 tot klooster verheven. Met de bouw van een kapel werd in 1663 begonnen. In 1715/1716 veroorzaakte waterschade aan het klooster zoveel schade, dat het niet meer bewoonbaar was. In 1717 werd begonnen met de bouw van een nieuw klooster, hetgeen door de vele giften van katholieken uit met name Grave financieel mogelijk was. In 1732, toen de nieuwbouw van het klooster al jaren gereed was, werd begonnen met de bouw van een nieuwe kapel, die vooral dankzij de begunstiging van de heer van Ravenstein, Karel Philip van Neuburg, gerealiseerd kon worden. Op grond van het in 1812 door Napoleon uitgevaardigd supprimatiedecreet werd het Velpse klooster opgeheven. De kapucijnen moesten het klooster verlaten. In 1814, toen Napoleon gedwongen afstand deed van de troon, keerden ze terug. Op grond van een door koning Willem I uitgevaardigd decreet mochten ze echter geen novicen meer aannemen waardoor hun convent tot uitsterven gedoemd was. Dit novicenverbod werd in 1840 door koning Willem II herroepen. Het bood het Velpse klooster weer toekomst. In samenwerking met de clarissen van Babberich werd het klooster in 1979 door de kapucijnen tot bezinningshuis omgevormd. In 2018 werd het klooster verkocht aan een projectontwikkelaar onder de verplichting het museale karakter ervan te handhaven
Gebruikte literatuur:
VN01; Monasticon Batavum, Deel I, p. 188; Monasticon Batavum, Supplement, p. 156; J. Jacobs, “In de schaduw van Franciscus. De Nederlandse Minderbroeders-Kapucijnen” (Nijmegen 2016), p. 37/38 J. Wijnen, “Emmaus-Velp. Waar kapucijnen de eeuwen overleven” (’s-Hertogenbosch 1994), p. 8/9/20-22/23/24/25/26/29/31/32/34/35/36/39-41/42-44/47/48/49/50/52/54/61; L.C.B.M. van Liebergen, ‘Velp. De orde van de Minderbroeders Kapucijnen’ in "Waer een paradis. Kloosterleven in Brabant na de Reformatie" onder redactie van L.C.B.M.van Liebergen (Uden 1987), p. 85-87; L.S. Wierda, “Catalogus van de handschriften, incunabelen en postincunabelen uit het bezit van de orde der minderbroeders-kapucijnen in Nederland, nu aanwezig in de Bibliotheek van de Theologische Faculteit Tilburg” (Leuven 2006), p. 3/4; Th.A.J. Jansen, ‘Recollecten en Kapucijnen in de Lage Landen; 16e -17e eeuw) in “750 jaar Minderbroeders in Nederland” onder redactie van de werkgroep Neerlandia Seraphica (Weert 1979), p. 43/44; H. van Velthoven, Noord-Brabant een gewest in opkomst (Tilburg 1949), p. 247; J. Smits, “Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant” (Alphen aan de Maas 2010), p. 857; R. Wols, ‘Het Kapucijnenklooster Emmaus’ op website Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC), https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/het-kapucijnenklooster-emmaus (20-2-2019); Artikel ‘Emmausklooster Velp verkocht’in “Reformatorisch Dagblad” van 1 maart 2018
Gebruikte websites:
Website Meertens Instituut, http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/798 (20-2-2019); Website Drie-Eeenheid Velp, http://drieeenheidvelpnl.titanium.moddit.nl/42-2/emmausklooster/ (20-2-2019); Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Klooster_Emma%C3%BCs_te_Velp (20-2-2019)
ENK Monasticon nummer:
MON-P023-026
Organisatietrefwoorden: