Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Venray

Kloosters in Nederland moderne periode

beacon
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Venray
Orde of congregatie:
Zusters van Liefde van Jezus en Maria (Z151)
Naam van het klooster:
St. Anna
Plaatsnaam:
Venray
Provincie:
Limburg
Stichting/eerste vermelding:
1908
Opheffing/laatste vermelding:
1991
Activiteiten:
Psychiatrische hulpverlening; onderwijs
Geschiedenis:
St. Anna te Venray is de eerste stichting van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria in Nederland. De twee stichteressen zijn moeder Chrysanthe Luypen en zuster Scholastique Halewijn. Om de bouw en uitbating van een psychiatrische instelling op Nederlandse bodem mogelijk te maken, wordt op 21 november 1906 de Vereeniging der Zusters van Liefde, te Venray opgericht. Op 16 juli 1907 wordt de bouwvergunning verleend voor de bouw van de inrichting. In [1968 of 1969] wordt St. Anna overgedragen aan leken en vanaf 1976 is het Kloosterbejaardenoord St. Annaklooster in Venray gevestigd. In 1991 verhuizen de zusters naar een nieuw klooster (Terhage, genoemd naar het oude klooster te Gent) in de tuin (Het Glorieux Park) van de Congregatie van de Zusters van Barmhartigheid te Eindhoven. Het Kloosterbejaardenoord verhuist mee
Gebruikte literatuur:
Kloosterarchivaris juli 2008; "Jubileumboek ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Klooster Terhaghe en het 25-jarig bestaan van kloosterverzorgingstehuis St. Annaklooster", Eindhoven 2001
Opmerkingen:
De zusters worden in de volksmond ook wel Zusters van St. Anna genoemd
ENK Monasticon nummer:
MON-Z151-007
Organisatietrefwoorden: