Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Naslagwerken door het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Het Erfgoedcentrum werkt aan naslagwerken met gegevens over kloosters en kloosterlingen:

Kloosters in Nederland

Het naslagwerk 'Kloosters in Nederland' geeft informatie over kloosters en kloostergemeenschappen die in Nederland gevestigd zijn of waren. Het kan u wegwijs maken als u op zoek bent naar informatie over klooster waarvan u alleen de vestigingsplaats kent. Of als u wilt weten welke kloostergemeenschappen in een bepaalde plaats gevestigd waren. Het naslagwerk is nog in opbouw. We vernemen graag uw suggesties voor verbeteringen en aanvullingen!

Het naslagwerk onderscheidt kloosterorganisaties en vestigingsplaatsen. Bij een kloosterorganisatie vindt u informatie over een bepaalde orde of congregatie; een vestigingsplaats geeft informatie over een concreet klooster. In Nederland waren ca. 250 kloosterorganisaties aanwezig met samen meer dan 3500 vestigingsplaatsen.

  • Bij uw zoekacties kunt u 'Verfijnen op kloosterorganisatie': u vindt dan gegevens over de betreffende orde/congregatie en al haar vestigingsplaatsen.
  • U kunt ook 'Verfijnen op vestigingsplaats': u vindt dan alle kloosters die in een bepaalde plaats gevestigd waren.

Het naslagwerk vermeldt verschillende bronnen waaruit de gegevens afkomstig zijn. Sommmige bronnen worden afgekort:

  • 'Abdijen lage landen' = M. van der Plas, F. Brinkel, R. Lutz en A. Hoste: Abdijen in de Lage Landen en de mensen die er wonen (Tielt, Lannoo, 1989).
  • 'KS' = J.P.A. van Vugt: Kloosters op schrift (tweede bewerkte uitgave, Nijmegen 2003).
  • 'NMM' = J. Willemsen: Nederlandse missionarissen en hun missiegebieden (Nijmegen, Katholiek Documentatie Centrum, 2006).
  • 'Nolet' = W. Nolet: Katholiek Nederland (encyclopedie in drie delen, 's-Gravenhage 1930 en 1932).
  • 'PA' = Pius Almanak, het jaarlijks uitgegeven adresboek van katholiek Nederland.

Deze link voert u rechtstreeks naar een zoekscherm voor het naslagwerk Kloosters in Nederland.

Kloosters op schrift, bibliografie

Het naslagwerk 'Kloosters op schrift' bevat titels van boeken en tijdschriftartikelen die gaan over kloosterleven en kloostergemeenschappen.

U kunt op verschillende manieren zoeken:

  • Aan de hand van een door u zelf gekozen en ingetypte zoekterm. Bijvoorbeeld als u op zoek bent naar een bepaalde titel of een bepaalde auteur.
  • Met behulp van de lijst die rechts naast de kolom met titels staat. Door te klikken op de naam van een kloostergemeenschap, vindt u alle publicaties die direct op deze kloostergemeenschap betrekking hebben.

Het overzicht is voor het eerst uitgegeven in 1992 door het Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland en het Katholiek Documentatiecentrum (Nijmegen). Het werd samengesteld door J.P.A. van Vugt en C.P. Voorvelt o.f.m. De eerstgenoemde auteur heeft het overzicht nadien verschillende keren aangevuld.

Deze link voert u rechtstreeks naar een zoekscherm voor het naslagwerk Kloosters op schrift.